Programi stručnog usavršavanja

Home / Programi stručnog usavršavanja

Besplatni inernet alati za pripremu, realizaciju i praćenje aktivnosti učenja

Kataloški broj 193
Kompetencija: K1, Prioriteti: 3

Trajanje obuke:
5 nedelja (32 sata, 2 sata neposrednog rada sa učesnicima) 32 boda


Pedagoški aspekti platforme za elektronsko učenje

Kataloški broj 426
Kompetencija: K2, Prioriteti: 3

Trajanje obuke:
5 nedelja (32 sata, 3 sata neposrednog rada sa učesnicima) 32 boda


Kreiranje nastavnih veb-sadržaja korišćenjem Joomla sistema za upravljanje podacima

Kataloški broj 235
Kompetencija: K4, Prioriteti: 3

Trajanje obuke: 5 nedelja (24 sata, 3 sata neposrednog rada sa učesnicima) 24 boda


Elektronske ocene – praćenje ocenjivanja i izostajanja učenika putem Interneta

Kataloški broj 494
Kompetencija: K4, Prioriteti: 2

Trajanje obuke: jedan dan (8 bodova)