Obuka nastavnika za korišćenje licenciranog Office 365 paketa u osnovnim i srednjim školama u Nišu

Obuka nastavnika za korišćenje licenciranog Office 365 paketa u osnovnim i srednjim školama u Nišu

Aktivnosti udruženja, Aktuelnosti, Stručno usavršavanje
Obuka nastavnika za korišćenje licenciranog Office 365 paketa u osnovnim i srednjim školama u Nišu Na osnovu Memoranduma o saradnji između Grada Niša i kompanije Microsoft, Grad Niš je obezbedio besplatne licence za MS Office 365 paket, kao i besplatnu obuku za po jednog nastavnika iz svake osnovne i srednje škole na teritoriji Grada Niša. Predstavnici Grada Niša, odnosno Službe za informatičko-komunikacione tehnologije Gradske uprave svečano su najavili ovaj projekat na Forumu naprednih tehnologija održanog od 17. do 19.oktobra 2017.godine  u Oficirskom domu u Nišu. Obuka je planirana tako da svaka škola predloži po jednog nastavnika ili zaposlenog koji će nakon dva kruga obuke postati administrator licenciranog MS Office 365 paketa u svojoj školi, a koji će zatim, nakon toga, postepeno obučavati sve ostale nastavnike, zaposlene i učenike u svojoj…
Read More