POZIV ZA VODITELJE PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA DOSTIZANJE DIGITALNIH KOMPETENCIJA ZA KORIŠĆENJE DIGITALNIH UDŽBENIKA I NASTAVNOG SADRŽAJA

Aktuelnosti, Obuke, Razno
POZIV ZA VODITELJE PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA DOSTIZANJE DIGITALNIH KOMPETENCIJA ZA KORIŠĆENJE DIGITALNIH UDŽBENIKA I NASTAVNOG SADRŽAJA Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja poziva zainteresovane nastavnike zaposlene u osnovnim školama da kao voditelji realizuju program stručnog usavršavanja za dostizanje digitalnih kompetencija za korišćenje digitalnih udžbenika i nastavnog sadržaja, i tim povodom pošalju prijave u dogovoru i uz saglasnost direktora škole. Izabrani kandidati biće članovi voditeljskog tima za obuku 2.000 učitelja i predmetnih nastavnika osnovne škole koji će predavati u prvom i petom razredu u školskoj 2018/19. godini. I Program stručnog usavršavanja za voditelje namenjen je zaposlenima u obrazovanju koji poseduju osnovni nivo digitalnih kompetencija i voditeljske kompetencije. Program će se odvijati dva dana neposredno u računarskom kabinetu, a trećeg dana je predviđena provera stečenih znanja i veština, nakon čega uspešni…
Read More