Obuka nastavnika za korišćenje licenciranog Office 365 paketa u osnovnim i srednjim školama u Nišu

Home / Aktivnosti udruženja / Obuka nastavnika za korišćenje licenciranog Office 365 paketa u osnovnim i srednjim školama u Nišu

Obuka nastavnika za korišćenje licenciranog Office 365 paketa u osnovnim i srednjim školama u Nišu

Na osnovu Memoranduma o saradnji između Grada Niša i kompanije Microsoft, Grad Niš je obezbedio besplatne licence za MS Office 365 paket, kao i besplatnu obuku za po jednog nastavnika iz svake osnovne i srednje škole na teritoriji Grada Niša.

Predstavnici Grada Niša, odnosno Službe za informatičko-komunikacione tehnologije Gradske uprave svečano su najavili ovaj projekat na Forumu naprednih tehnologija održanog od 17. do 19.oktobra 2017.godine  u Oficirskom domu u Nišu.

Obuka je planirana tako da svaka škola predloži po jednog nastavnika ili zaposlenog koji će nakon dva kruga obuke postati administrator licenciranog MS Office 365 paketa u svojoj školi, a koji će zatim, nakon toga, postepeno obučavati sve ostale nastavnike, zaposlene i učenike u svojoj školi.

Za prvi krug obuke angažovan je renomirani predavač Pavle Peković iz kompanije Microsoft, koji je efektno predstavio mogućnosti servisa u okviru lincenciranog MS Office 365 paketa za obrazovanje.

Prvi krug obuka realizovan je u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju od 15. do 20. decembra 2017.godine od 10 do 16 sati. Obuka je planirana tako što su nastavnici, odnosno budući administratori lecenciranog MS Office 365 paketa u svojim školama organizivani u tri grupe od po 18 do 20 polaznika.

Interesovanje i motivacija škola i nastavnika za ovu obuku su na visokom nivou. Iz svih 55 škola sa teritorija Grada Niša po jedan nastavnik je bio na ovoj obuci.

Nakon ove obuke, nastavnici, koji će biti budući administratori u svojim školama, u narednih mesec dana će najpre testirati i proveravati mogućnosti MS Office 365 paketa. U zavisnosti od specifičnih mogućnosti škole svaki budući administrator MS Office 365 paketa će dobiti administratorski nalog za svoju školu u okviru domena škola (edu.rs), a zatim je planiran drugi krug obuka na kojem će glavne teme biti vezane za administraciju licenciranog MS Office 365 paketa u školi.

Drugi krug obuka planiran je za februar. Nakon toga, u zavisnoti od specifičnih potreba svake škole budući administarotri će organizovati obuku nastavnika, zaposlenih i učenika u svojim školama.

Fofo album:


 

Prilozi:

PDIS INFO

Ostavite odgovor